met de steun van

630.000 krantenpagina's digitaliseren, een Primeur!

Kranten vormen een onschatbare bron van kennis. Dit wekelijks of zelfs dagelijks overzicht zorgt voor een beter begrip van het verleden, en het nu. In papiervorm zijn kranten talrijk aanwezig in Vlaanderen, verspreid over verschillende archieven en bibliotheken. Geen sinecure om te vinden wat je zoekt! Wat als je duizenden en duizenden gedrukte kranten kon samenbrengen en grootschalig omzetten naar een digitaal én doorzoekbaar resultaat? Da’s wat meemoo, Vlaams instituut voor het archief en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken (VEB) samen met 8 krantenbeheerders willen verwezenlijken.

Enkele kranten uit het archief van Amsab-ISG
In samenwerking met Logo VEB2 20181230 RGB WHITE Padded 500
Partners Bekijk de 9 partners
Looptijd juli 2021 - december 2023

Bronvermelding: foto door meemoo, licentie: CC BY-SA

Krantendigitalisering door Picturae
Foto door meemoo, licentie: CC BY-SA

Waarom kranten in bulk digitaliseren zo dringend én zinvol is

Er bestaan ontzettend veel papieren kranten. Iedere dag wordt er wel een krant gedrukt, en dat was vele jaren geleden niet anders. Dag- en weekbladen berichten over alle facetten van het maatschappelijke leven, en maken het eenvoudig om tendensen te volgen of op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van je regio. Kortom, de krant is een waardevolle historische bron, en bevat informatie die je in vele andere dragers zelden zal terugvinden. Het zal je dan ook niet verbazen dat kranten de meest geraadpleegde gedigitaliseerde erfgoedbron is.

Naast deze inhoudelijke nood zijn kranten verrassend kwetsbaar. Nieuwsbladen werden niet gemaakt met het oog op de eeuwigheid. Het broze papier waarop ze gedrukt werden, is gevoelig voor verzuring: een onvermijdbaar én onomkeerbaar proces dat ervoor zorgt dat vele kranten uiteindelijk uit elkaar zullen vallen. Ondanks goede bewaaromstandigheden! Vooral kranten uit de jaren 1850 tot 1950 zijn erg verzuurd. De combinatie van het veelvuldig raadplegen en deze gebrekkige papierkwaliteit, maakt dat het Vlaams krantenerfgoed sterk bedreigd is. Daarom is het belangrijk dat ze - naast fysiek - ook digitaal duurzaam bewaard worden voor toekomstige generaties. Van vele kranten was er tot voor kort nog geen digitaal spoor!

Extra nuttig? Dankzij optische tekenherkenning (OCR) werd het gedigitaliseerde materiaal in het GIVE-krantenproject machineleesbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat je de krantenpagina’s digitaal kan doorzoeken. Handig voor onderzoekers, studenten, of simpelweg nieuwsgierige geesten.

Een nauwe samenwerking

Het GIVE-krantenproject Primeur is de vrucht van een samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo. Ieder vanuit z’n eigen bril en expertise. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt organisaties die bibliothecaire erfgoedcollecties beheren in Vlaanderen en Brussel, waaronder kranten. In het GIVE-project stonden ze in voor inventarising, selectie, registratie en verpakking. Eén van de kernactiviteiten van meemoo is dan weer massadigitalisering. Daarom trekt meemoo de digitalisering, metadatering, verwerking, kwaliteitscontrole en ontsluiting. Samen sterk!

Primeur in cijfers

Hoeveel historische kranten er zich in de Vlaamse erfgoedcollecties bevinden, dat is lastig te tellen. Hoeveel er in het GIVE-krantenproject gedigitaliseerd zijn? Da’s eenvoudiger! Nu de inhaalbeweging op z’n einde is, maken we graag de balans op:

Visual krantendigitalisering finaal

De selectie van deze kranten was in handen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de 8 collectiebeheerders. Deze verliep volgens enkele criteria, met de meest dringende gevallen voorop:

  • Is het een krant?

  • Is de krant gepubliceerd in Vlaanderen?

  • Is de krant nog niet gedigitaliseerd, ook niet door een andere instelling?

  • Hoe kwetsbaar is de krant, bijvoorbeeld hoe verzuurd?

  • Hoe vaak wordt de krant gebruikt?

  • Heeft de beherende organisatie het meest volledige bezit van de krant?

Een massadigitaliseringsproject

Een wat-project? De naam zegt het eigenlijk zelf. In een massadigitaliseringsproject wordt een grote massa aan dragers vanuit verschillende locaties en bewaarinstellingen samengebracht en in bulk gedigitaliseerd.

Waarom dat zo interessant is? Wel, op kleine schaal digitaliseren is niet alleen heel duur, het vraagt ook om technische expertise die niet iedere organisatie bezit. Materiaal bundelen is dus zowel efficiënter als interessanter qua prijs. Bovendien wordt er een hoge én gelijkwaardige kwaliteit over alle kranten heen nagestreefd. En er is meteen een grote boost in krantendigitalisering, want er werden in Vlaanderen nog nooit zoveel exemplaren veiliggesteld voor de toekomst in één enkele beweging. Een knappe inhaalbeweging, maar toch blijft dit slechts het topje van de ijsberg: er liggen nog miljoenen niet-gedigitaliseerde krantenpagina’s in de Vlaamse archieven. In de online krantencatalogus Abraham brengt de VEB het Vlaamse krantenlandschap in kaart.

Een handig extraatje: OCR

Wie zoekt, die vindt? Da’s niet per se het geval bij digitale kranten. Nochtans lenen kranten zich goed tot het toepassen van OCR, een techniek binnen de artificiële intelligentie waarmee je tekst machinaal doorzoekbaar maakt. Ook in dit project doorliepen alle gedigitaliseerde kranten deze optische tekenherkenning. Zo blijven de krantenpagina geen simpele afbeelding, maar kan je ook effectief zoeken in de tekst. Meer hierover.

Met het materiaal van…

In het GIVE-krantenproject Primeur zitten niet alleen de grote nationale titels, maar ook de vaak minder bekende regionale en lokale uitgaven. Na afloop van dit project zal je de kranten van 8 archieven, universiteiten en erfgoedbibliotheken kunnen bewonderen. Op totindetail.be doorblader je een eerste selectie.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse overheid.

Pa page width efro eu klein

Luister nu naar de podcast 'Tot in detail'

Vlaanderen is een enorme verzameling aan kranten rijk. In de podcast 'Tot in detail' vertellen verschillende experts hoe deze papieren tijdcapsules zijn gedigitaliseerd, waardoor ze niet alleen bewaard blijven, maar ook gemakkelijker doorzoekbaar zijn dan ooit tevoren.