met de steun van
Kranten
RS308 pr7mp8161q 0001 tiff scr

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

De onafhankelyke der provincie Limburg had zowel een sterke katholieke als Vlaamse insteek, iets wat de krant graag benadrukte met hun motto 'Godsdienst-Vaderland-Moedertael'. Het blad publiceerde het kerkelijk nieuws, waardoor onder hun abonnees zich veel geestelijken bevonden. Verder had De onafhankelyke een groot politiek engagement. Tussen 1857 en 1859 was de krant de initiatiefnemer bij de oprichting van De Vlaemsche Broeders van Limburg, een vereniging voor de Limburgers die de Vlaamse Beweging steunden. De onafhankelyke voerde ook een campagne tegen het liberale gemeentebestuur en zette zich als belangrijkste katholieke krant af tegen hun liberale tegenhanger De Demer. Na een korte periode enkel op Hasselts nieuws te focussen, lag vanaf 1854 de focus weer op de algemene politiek en ideologische kwesties. De laatste publicatie nam, bijvoorbeeld, oorlogsverslaggeving op van de eerste invasies in België en de buurlanden en gaf instructies aan de bevolking over hoe te handelen tijdens de Duitse invasie.

Partner
Bibliotheek Hasselt Limburg
Datering
03-01-1850
PID
pr7mp8161q
Rechtenstatus
Publiek domein
  • Abraham ID: c:bnc:297
  • Formaat: Krant
  • Aantal pagina's: 4
  • Afmetingen: 42 x 33

Bronvermelding: 03-01-1850, De onafhankelyke der provincie Limburg, Bibliotheek Hasselt Limburg, Publiek domein