met de steun van
Glasplaten
Van Dyck, tuinportiek van het Rubenshuis, sammlung Frits Lugt

Van Dyck, tuinportiek van het Rubenshuis, sammlung Frits Lugt

In 1946 opent het Rubenshuis als museum na een jarenlange restauratie onder leiding van stadshoofdbouwmeester Emiel Van Averbeke(1876–1946). Van Averbeke waakte erover dat alle authentieke elementen van het huis, het atelier en de tuin zo goed mogelijk gedocumenteerd en nauwkeurig hersteld werden. De vele foto’s hielpen daarbij. De glasplaten getuigen van de grote restauratiecampagne van Van Averbeke, maar tonen ons ook de toestand van het huis en de tuin vóór de aanvang van de werken.

Partner
Rubenshuis
Datering
1950-1960
PID
7m03z1v79p
Rechtenstatus
Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald

Rubens ontwierp voor zijn huis en atelier in Antwerpen een Italiaanse portico als toeganspoort naar de tuin. Bij de aankoop van het museum bleek die nog te bestaan, maar vrijwel onherkenbaar beschilderd, opgehoogd en dichtgewerkt. Emiel van Averbeke besteedde veel aandacht aan de portiek en adviseerde om de portiek te verlagen en de verflagen te verwijderen. De gevel werd opnieuw architecturaal uitgewerkt. Om de reconstructie zo historisch verantwoord mogelijk uit te voeren werden prenten, schilderijen en tekeningen uit Rubens’ tijd verzameld. Aan het prikbord van Van Averbeke prijkte ook deze tekening met een detail van de portiek uit het Portret van Isabella Brant, geschilderd in 1621 door Antoon van Dyck.

  • Formaat: Glasplaat
  • Formaatversie: Positief

Bronvermelding: Anoniem, 1950-1960, Van Dyck, tuinportiek van het Rubenshuis, sammlung Frits Lugt, Rubenshuis, Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald