met de steun van
Topstukken
Modelboek van de Mechelse glazeniers, 17de eeuw

Modelboek van de Mechelse glazeniers, 17de eeuw

Het modelboek van het Mechelse glazeniersambacht bevat ontwerpen voor glasramen, opgelegd in het kader van de toelatingsproef voor wie zich 'meester-glazenier’ of ‘meester-glazenmaker’ wou noemen. Dit kaderde in een jarenlange opleiding . De finale test was het afleggen van de meesterproef, een verplicht werkstuk dat de kandidaat aan het ambachtsbestuur moest voorleggen. Pas na de goedkeuring van dat proefstuk werd hij erkend als meester in het vak en mocht hij het beroep uitoefenen.

Partner
Stadsarchief Mechelen
Datering
Seventeenth century
PID
0g3gx78p3p
Rechtenstatus
Publiek domein


Na de afschaffing van het glazeniersambacht in de Franse tijd (1797) zijn veel van haar documenten verloren gegaan. Bij toeval is dit zeventiende-eeuws modelboek bewaard gebleven. Het unieke boek - in ons land is een soortgelijk exemplaar enkel in Brugge te vinden - getuigt van de werking van het ambacht en de aanpak van de meesterproef in het bijzonder. De grote verscheidenheid aan geometrische patronen wijst op een brede keuzemogelijkheid voor het aanpakken van de proef. Op te merken valt dat het modelboek ook een patroon toont voor de meesterproef in Antwerpen. Gezien de grote historische waarde en zeldzaamheid kreeg het Mechels modelboek het beschermd statuut van Vlaams topstuk.

  • Inventarisnummer: V 571
  • Topstuk ID: 647
  • Formaat: manuscript
  • Aantal folio’s: 66
  • Afmetingen: 185 x 150 x 7 mm
  • Materiaal: papier

Bronvermelding: Onbekend, zeventiende eeuw, Modelboek van de Mechelse glazeniers, Stadsarchief Mechelen, Publiek domein