met de steun van
Glasplaten
Foto van portiek Rubenshuis vóór restauratie

Foto van portiek Rubenshuis vóór restauratie

In 1946 opent het Rubenshuis als museum na een jarenlange restauratie onder leiding van stadshoofdbouwmeester Emiel Van Averbeke(1876–1946). Van Averbeke waakte erover dat alle authentieke elementen van het huis, het atelier en de tuin zo goed mogelijk gedocumenteerd en nauwkeurig hersteld werden. De vele foto’s hielpen daarbij. De glasplaten getuigen van de grote restauratiecampagne van Van Averbeke, maar tonen ons ook de toestand van het huis en de tuin vóór de aanvang van de werken.

Partner
Rubenshuis
Datering
unknown
PID
sb3wt24161
Rechtenstatus
Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald

Rubens ontwierp voor zijn huis en atelier in Antwerpen een Italiaanse portico als toeganspoort naar de tuin. Bij de aankoop van het museum bleek die nog te bestaan, maar vrijwel onherkenbaar beschilderd, opgehoogd en dichtgewerkt. Dat is goed te zien op deze foto die gemaakt werd voor de aanvang van de werken. Emiel van Averbeke besteedde veel aandacht aan de portiek en adviseerde om de portiek te verlagen en de verflagen te verwijderen. De gevel werd opnieuw architecturaal uitgewerkt. Om de reconstructie zo historisch verantwoord mogelijk uit te voeren werden prenten, schilderijen en tekeningen uit Rubens’ tijd verzameld.

  • Formaat: Glasplaat
  • Formaatversie: Positief

Bronvermelding: Anoniem, Datum onbekend, Foto van portiek Rubenshuis vóór restauratie, Rubenshuis, Auteursrechtelijke bescherm niet bekend