met de steun van
Topstukken
Antifonarium van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek

Antifonarium van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek

De Tongerse collectie, die tot de oudste Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Nederlanden behoort, vormt een uitzonderlijke verzameling gregoriaanse handschriften.In de eerste plaats bevatten de handschriften talrijke gezangen uit het lokale repertoire, bijvoorbeeld officies voor de H.H. Remaclus, Maternus en Servatius. Daarnaast documenteert deze verzameling de ingrijpende liturgische hervorming van Radulphus de Rivo, geïnspireerd door de Moderne Devotie en de Congregatie van Windesheim, en is ze een belangrijke getuige van de Luikse ritus in Vlaanderen. Het "Liber ordinarius" is één van de opmerkelijkste bronnen hiervoor.

Partner
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren
Datering
15e eeuw
PID
hm52g0pw5h
Rechtenstatus
Publiek domein

Het antifonarium is een muziekhandschrift op perkament. Het is een koorboek met gezangen dat gebruikt wordt door het kerkkoor bij het zingen van het getijdengebed. Dit antifonarium was bestemd voor de cantor en bevat alleen de intonaties en de soloverzen; die onderdelen die solistisch door de cantor werden gezongen. De noten staan in hoefnagelschrift. De tekst is geschreven in zwarte gotische letters. Er zijn ook zogenaamde 'flourish initials' aan het begin van een getijde in blauw of rood met penwerk in roze-rood of violet. Jammer genoeg heeft dit handschrift erg te lijden gehad: meer dan de helft van de folio's is uit de codex weggesneden. Wellicht bestond het oorspronkelijke handschrift uit een 400-tal folio's.

Bronvermelding: Onbekend, 15e eeuw, Antifonarium van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek, Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek Tongeren, Publiek domein